CFD

Zkratka “CFD” znamená v angličtině “Contract for difference” neboli česky “rozdílové smlouvy”. Jedná se o klasický druh derivátu, pomocí něhož můžete obchodovat různá podkladová aktiva s tím rozdílem, že jsou emitovány brokery.

Obchodovat CFD

CFD – Co je to CFD? Kde a jak lze obchodovat? Kde se inspirovat.

  • XTB 98% 98%
  • RoboMarkets 83% 83%
  • InstaForex 75% 75%
  • Capital.com 60% 60%
  • De Giro 59% 59%
  • ETX Capital 55% 55%
  • Lynx 53% 53%
cfd

CFD (angl. zkratka “Contract for Difference”) je finanční derivát, který umožňuje investorům spekulovat na změny cen různých aktiv, jako jsou akcie, komodity, měny nebo indexy, bez nutnosti vlastnit samotné aktivum. Je to kontrakt mezi dvěma stranami, obvykle mezi investorem a brokerem. Tato smlouva se zakládá na rozdílu mezi cenou aktiv v okamžiku uzavření a cenou v okamžiku zrušení smlouvy.

Investor, který otevře na CFD pozici, spekuluje na to, že cena daného aktivu se zvýší nebo sníží. Pokud cena roste, investor může těžit z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, a pokud cena klesá, investor může profitovat z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou. Jednou z hlavních výhod je možnost krátkodobého obchodování (shortování), což znamená možnost profitovat i z poklesu cen podkladových aktiv. Nicméně obchodník, když obchoduje musí počítat i s možností kapitálové ztráty.

Optimální broker

Nejvhodnějším brokerem pro obchodování CFD se dle názoru TestedBrokers.com jeví broker XTB, který získal v našem hodnocení 98 %.

Obsah článku o CFD

1. Co je to CFD?

2. Jaké je pozadí obchodování CFD?

3. Historie CFD

4. Co stojí za jejich atraktivitou?

5. CFD – Kde je lze obchodovat?

6. Jakou strategii použít k obchodování CFD?

7. Co ovlivňuje cenu CFD?

Co je to CFD?

CFD mají několik klíčových charakteristik. Pákový efekt umožňuje investorům otevřít pozici s pouze malou částkou kapitálu, čímž mohou dosáhnout větší expozice na trhu, avšak zvyšuje riziko jak zisku, tak ztráty. Jsou to finanční deriváty vydávané zpravidla brokerskými společnostmi, což s sebou nese určité riziko. Vzhledem k pákovému efektu může i malá změna cen aktivu znamenat významnou ztrátu. Možnost krátkodobého obchodování umožňuje investorům profitovat z různých tržních podmínek, ať už rostoucích nebo klesajících cen. Tyto deriváty umožňují obchodovat s různými typy aktiv, včetně akcií, indexů, komodit a měn. Jsou často obchodovány na online obchodních platformách, což zajišťuje rychlou likviditu a možnost uzavřít pozici kdykoliv během otevřených trhů.

CFD

Jaké je pozadí obchodování CFD?

Pozadí jejich obchodování tkví v potřebě investorů získat expozici na různých finančních trzích bez nutnosti fyzicky vlastnit daná aktiva. Tato forma derivátu vznikla jako způsob, jak umožnit obchodování a spekulace na cenové změny různých aktiv, jako jsou akcie, komodity, měny a indexy, i pro ty, kteří by si nemohli dovolit nebo neměli zájem držet skutečná fyzická aktiva.

Hlavním princip jejich obchodování je založen na rozdílu mezi cenou aktiv v okamžiku uzavření a cenou v okamžiku zrušení smlouvy. Tímto způsobem investoři mohou spekulovat na růst nebo pokles cen těchto aktiv, aniž by je fyzicky vlastnili. Klíčovou charakteristikou obchodování je také možnost využít pákového efektu, což umožňuje otevřít pozici s menším množstvím kapitálu, než by bylo nutné při přímém nákupu aktiv.

 

DAX RoboMarkets Eurodolar Komodity Deriváty CFD
DAX Lynx broker Eurodolar Komodity Deriváty
DAX Purple Trading Eurodolar Deriváty
Broker: XTB CFD

Historie CFD

Historie smluv o rozdílu (CFD) sahá do 90. let 20. století, kdy byly poprvé vyvinuty jako finanční nástroj pro institucionální investory a profesionální obchodníky. Konkrétní začátek se však často připisuje roku 1990, kdy skupina finančních expertů z Londýna včetně Briana Keelyho a Jonathana Wooda vyvinula CFD na zlaté futures kontrakty. Tento nový přístup umožňoval spekulovat na změny cen komodit a akcií bez nutnosti fyzického držení těchto aktiv.

První CFD byly původně určeny především pro institucionální klientelu a profesionální obchodníky, ale postupem času se staly více dostupnými i pro malé retailové investory. S nárůstem obchodních platforem a pokrokem v technologii se staly široce obchodovaným finančním instrumentem na celosvětových finančních trzích.

Co stojí za jejich atraktivitou?

Atraktivita CFD spočívá v několika klíčových faktorech, které přispívají k jejich popularitě na finančních trzích. Jedním z hlavních lákadel je možnost spekulovat na změny cen různých aktiv bez nutnosti vlastnit samotná aktiv, což umožňuje investorům vstoupit na trh s menším kapitálem. Díky pákovému efektu mohou investoři otevřít větší pozici, než by byli schopni učinit při tradičním nákupu aktiv.

Dalším atraktivním prvkem je rychlý přístup k různým trhům pomocí online obchodních platforem. To umožňuje investorům reagovat na tržní události v reálném čase a provádět obchody bez zdlouhavých procedur spojených s fyzickým nákupem a prodejem aktiv. Flexibilita obchodování také umožňuje investorům profitovat z různých tržních podmínek, ať už rostoucích nebo klesajících cen.

CFD – Kde je lze obchodovat?

CFD (Contract for Difference) lze obchodovat na různých finančních trzích a platformách po celém světě. Jednou z hlavních výhod je široká dostupnost a možnost obchodovat s různými typy aktiv. Mezi hlavní trhy, kde je lze obchodovat, patří akciové trhy, komoditní trhy, měnové trhy a trhy s indexy.

Na akciových trzích mohou investoři obchodovat CFD na akcie různých společností. Tímto způsobem mohou spekulovat na změny cen akcií bez nutnosti fyzicky vlastnit akcie. Na komoditních trzích je možné obchodovat tento typ derivátu na různé komodity, jako jsou zlato, stříbro, ropa nebo zemědělské produkty.

Je možné je obchodovat na online obchodních platformách, které jsou poskytovány mnoha různými brokerskými společnostmi. Tyto platformy umožňují investorům rychle vstupovat a vystupovat z obchodů, sledovat tržní události v reálném čase a používat analytické nástroje k informovaným obchodním rozhodnutím.

Jakou strategii použít k obchodování CFD?

Obchodování smluv CFD nabízí širokou škálu strategií, které mohou investoři využít podle svých cílů a tržních podmínek. Některé z těchto přístupů zahrnují intradenní obchodování, kdy se pozice otevírají a uzavírají během jednoho dne, a swingové obchodování, kdy jsou pozice drženy několik dní či týdnů pro využití střednědobých cenových pohybů.

Další možností je párové obchodování, které se zaměřuje na rozdíly mezi dvěma propojenými aktivy. Trendové obchodování sleduje směr tržního trendu a využívá cenové pohyby ve směru tohoto trendu. Důležité je si uvědomit, že žádná strategie není bezriziková, a proto je nezbytné mít hlubší porozumění dané strategii, správně řídit rizika a mít dostatečné znalosti o trzích a finančních nástrojích.

DAX RoboMarkets Eurodolar Komodity
Lynx broker
Purple Trading
DAX XTB Eurodolar

Co ovlivňuje jejich cenu?

Cena CFD je podstatně ovlivňována mnoha faktory, zahrnujícími ekonomické, politické a tržní události. Klíčové determinanty jejich ceny zahrnují dynamiku poptávky a nabídky na trhu, která má přímý vliv na cenové výkyvy. Dále hrají významnou roli ekonomické indikátory, jako je růst HDP, míra inflace, úrokové sazby a trh práce, protože tyto faktory odrážejí zdraví ekonomiky a mohou ovlivnit investiční klima.

Měnové trhy, kde jsou široce obchodovány, jsou citlivé na rozhodnutí centrálních bank ohledně úrokových sazeb, což ovlivňuje hodnotu měny. Geopolitické události, jako jsou politické konflikty nebo změny ve vládní politice, mohou způsobit nejistotu na trzích a ovlivnit jejich ceny. Výsledky společností, zejména u CFD na akcie, mohou vytvořit významné pohyby cen, přičemž pozitivní výsledky často zvedají ceny tohoto derivátu na danou akcii.

Často kladené otázky

Co jsou to CFD a jaký je jejich význam pro trading?

CFD znamená “Contract for Difference” neboli česky “smlouva o rozdílu.” Jedná se o finanční derivát, což znamená, že jeho hodnota je odvozena od hodnoty určitého aktiva, například akcií, komodit, měn nebo indexů. Umožňují investorům spekulovat na pohyb cen těchto aktiv bez nutnosti vlastnit samotná aktiv, což znamená, že nejsou nuceni fyzicky je držet.

Jaké nástroje mohu použít pro obchodování CFD?

Jsou nástrojem, díky kterému můžete obchodovat různé trhy (podkladová aktiva) s tradingově přívětivějšími podmínkami – např. na finanční páku.

Jaké jsou nejlepší strategie pro trading CFD?

Vždy záleží na konkrétním trhu, tzv. podkladovém aktivu. CFD mohou být na zlato, akcie, měny, komodity atd. Každý z těchto trhů má jiné zákonitosti a hodí se pro jeho obchodování zvolit speciální strategii.

Jaký je vliv ekonomických událostí na CFD?

Podobně jako na jiných trzích, některé klíčové makroekonomické či geopolitické skutečnosti mohou mít zásdní dopad na cenu daného CFD. Pro příklad uveďme změnu úrokových sazeb ze strany centrálních bank, zahájení války, přírodní katastrofy.

Jak mohu sledovat a analyzovat grafy CFD?

Základem pro každého investora či tradera by mělo být kvalitní vzdělání v oblasti kapitálových trhů, ať už se jedná o mentoring ze strany profesionálních obchodníků či pravidelná četba odborných publikací. Dále je třeba věnovat určitý čas nastavení svých strategií a jejich testování “nanečisto” na demo účtu. To vše dává obchodníkovi potřebnou zkušenost a odbornost k analyzování grafů.

Jak mohu minimalizovat riziko při obchodování CFD?

Jejich obchodování přináší určité riziko kvůli pákovému efektu a volatilitě finančních trhů. Snížit riziko můžete snížením efektu finanční páky, diverzifikací, snížením velikostí obchodních pozic anebo striktním využíváním příkazů stop-loss a take-profit.

Kdy jsou nejlepší časy pro obchodování CFD?

Nejlepší čas pro obchodování závisí na aktivu, kterým obchodujete, a na vašich osobních preferencích. Nicméně, obecně lze říci:

Akciové indexy: Nejaktivnější doba pro obchodování indexových CFD je během otevření a zavření hlavních světových burz, jako je New York Stock Exchange (NYSE) nebo London Stock Exchange (LSE). To jsou časy zvýšené likvidity a obchodní aktivity.

Měnové páry: Nejlepší doba pro obchodování měnových párů je během překrývání se obchodních seancí různých světových trhů. Například během překrývání se evropské a americké seance (přibližně od 14:00 do 18:00 SELČ) může být zvýšená volatilita.

Pamatujte, že výběr času závisí na vašich preferencích, strategii a druhu aktiv, kterými obchodujete. Chcete-li získat lepší přehled o vhodných časech pro obchodování s konkrétními aktivy, můžete sledovat tržní analýzy a sledovat, kdy dochází k významným cenovým pohybům.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se obchodníci CFD dopouštějí?

Asi nejčastější chybou je přemíra riskantního obchodování s nedostatečným kapitálem a velkou finanční pákou. Zcela zásadní je proto správa svých rizik.

4.9/5 - (52 hlasů)