FTMO

Pražská proprietary trading společnost založená v roce 2015 a dnes působící celosvětově. FTMO poskytla po splnění tradingové výzvy financovaný účet již tisícím obchodníků z celého světa.

Otevřít účet

FTMO recenze 2023: Co nabízí? Jaké jsou podmínky?

ftmo

o FTMO

Projekt hledající zkušené obchodníky na finančních trzích. Obchodníci se zájmem obchodovat pro tuto proprietary trading firmu se mohou účastnit tzv. challenge.

Stručně řečeno: FTMO je vzrušující špičková proprietární obchodní firma, kterou milují tisíce zkušených obchodníků. Financovaní obchodníci mohou začít obchodovat až s 400 000 USD s pákovým efektem 1:100 a ponechat si až 90 % dosažených zisků. Společnost vyplatila obchodníkům na své platformě ve více než 180 zemích světa zisky ve výši přes 130 milionů dolarů. V této recenzi se zabýváme funkcemi, výhodami a nevýhodami a náklady společnosti FTMO.

Obsah FTMO recenze

1. Co je to FTMO?

2. Historie a současnost

3. Jak to funguje?

4. Vzdělávání a podpora FTMO

5. Výhody a nevýhody

6. Poplatky a plán škálování

7. FTMO recenze – shrnutí

Co je to FTMO?

FTMO je proprietární obchodní firma, která poskytuje finanční prostředky začínajícím obchodníkům, kteří úspěšně projdou jejich hodnotícím procesem. Firma sídlí v Praze a zaměřuje se především na trh Forex (Foreign Exchange), ačkoli pokrývá i další finanční trhy, jako jsou komodity, kryptoměny a indexy.

Funguje tak, že nabízí výzvu k financování, která se skládá z dvoustupňového hodnotícího procesu: FTMO Challenge a ověřovací fáze. Tyto fáze jsou navrženy tak, aby otestovaly schopnost obchodníka trvale generovat zisky při dodržování specifických pravidel a kritérií řízení rizik. Jakmile obchodník úspěšně dokončí obě fáze, stává se obchodníkem financovaným společností a získává financovaný obchodní účet až do výše 400 000 USD (2 miliony USD s plánem škálování).

Obchodní model společnosti je založen především na úspěchu jejich financovaných obchodníků. Čím větší zisky obchodníci generují, tím větší příjmy má společnost FTMO prostřednictvím svého podílu na zisku. To vytváří situaci, která je výhodná pro obě strany, jak pro společnost, tak pro financované obchodníky.

 

ftmo

Historie a současnost

Společnost FTMO vznikla jako nápad v roce 2014, kdy se tři obchodníci pracující v jedné pražské kanceláři rozhodli spojit své síly. Zpočátku byla společnost známá pod názvem Ziskejucet.cz, ale jak společnost rostla, podařilo se jí získat financování v roce 2017 a nyní je známá jako FTMO. Každý z těchto tří obchodníků (zakladatelů) přispěl k vývoji obchodního systému, který jim vyhovoval, spolu s novými nápady na řízení rizik. Díky neustálým inovacím je jednou z nejúspěšnějších proprietárních trading firem.

Každý měsíc iniciuje více než 16 milionů obchodů a při průměrné době výplat pouhých 8 hodin bylo obchodníkům vyplaceno 130 milionů dolarů. Podílí se na ziscích ziskových obchodníků v rozmezí 80 % až 90 %. Na platformě FTMO je nyní jako investoři uvedeno více než 180 zemí. Od roku 2022 získala společnost FTMO třikrát ocenění Deloitte Technology Fast 50. A vzhledem k tomu, že časopis Forbes vyzdvihuje společnost FTMO, vypadá budoucnost této firmy slibně.

ftmo

Jak to funguje?

Hodnotící proces společnosti FTMO je navržen tak, aby identifikoval a zlepšoval schopnosti talentovaných obchodníků spravujících obchodní kapitál firmy. Proces je rozdělen do tří hlavních fází: výzva FTMO, ověření a získání statusu obchodníka FTMO. Zde je podrobný přehled toho, jak jednotlivé fáze probíhají:

Výzva FTMO

Výzva FTMO je první fází procesu hodnocení. Slouží jako počáteční test dovedností, disciplíny a schopnosti obchodníka dodržovat konkrétní obchodní cíle. Během této výzvy musí obchodníci splnit následující požadavky:

 1. Dosáhnout ziskového cíle stanoveného společností FTMO (v závislosti na zvolené velikosti účtu).
 2. Obchodovat minimálně 4 obchodní dny
 3. Dodržet maximální denní limit ztráty
 4. Dodržet maximální limit celkové ztráty

Obchodníci si mohou vybrat z různých velikostí účtů, z nichž každá má odpovídající počáteční poplatek, cílový zisk a limity ztrát. Je důležité vybrat si takovou velikost účtu, která odpovídá vašemu stylu obchodování a toleranci k riziku.

Ověřování

Po úspěšném absolvování výzvy FTMO postoupíte do fáze ověřování. Cílem této fáze je potvrdit vaše obchodní dovednosti a schopnost udržet si disciplínu po delší dobu. Během procesu Verifikace musí obchodníci splnit následující požadavky:

 1. Dosáhnout sníženého ziskového cíle stanoveného společností FTMO
 2. Obchodovat minimálně 4 obchodní dny
 3. Dodržovat maximální denní limit ztráty
 4. Dodržovat maximální limit celkové ztráty

Fáze Verifikace slouží jako konečné potvrzení vašich obchodních schopností a zajišťuje, že můžete trvale dosahovat ziskových výsledků.

Stát se obchodníkem FTMO

Po úspěšném dokončení fáze Verifikace vám bude nabídnuto umístění jako obchodník FTMO. Jako obchodník FTMO budete na dálku spravovat účet FTMO se zůstatkem až 400 000 USD. Vaším hlavním úkolem bude důsledně a zodpovědně obchodovat a zároveň dodržovat obchodní cíle stanovené společností FTMO.

Jako obchodník FTMO obdržíte až 90 % zisku vytvořeného z vašich obchodních aktivit. Pokud budete soustavně generovat zisky, může být váš účet rozšířen podle plánu škálování společnosti FTMO, což vám umožní spravovat ještě větší částky kapitálu.

Vzdělávání a podpora FTMO

Jedním z klíčových aspektů, které odlišují tuto společnost od ostatních firem zabývajících se prop tradingem, je silný důraz na vzdělávání a podporu obchodníků. Společnost FTMO si uvědomuje, že dobře informovaný a neustále se zlepšující obchodník je pro její obchodní model přínosem. Proto vyvinula robustní systém vzdělávání a podpory, aby zajistila, že její obchodníci budou dobře vybaveni pro úspěch na trzích.

Vzdělávání v oblasti obchodování

Společnost FTMO nabízí komplexní vzdělávací program pokrývající různé aspekty obchodování, včetně technické analýzy, fundamentální analýzy, řízení rizik a psychologie obchodování. Tento vzdělávací program je navržen tak, aby vyhovoval obchodníkům s různou úrovní zkušeností, od začátečníků až po zkušené profesionály. Vzdělávací obsah je prezentován formou článků, webinářů a výukových videí.

Kromě toho má blog, na kterém pravidelně zveřejňuje analýzy trhu, obchodní tipy a aktualizace funkcí a zásad platformy. Díky tomu jsou obchodníci nejen informováni o platformě, ale také jim pomáhá udržovat si přehled o nejnovějších tržních trendech a obchodních strategiích.

Osobní mentoring

FTMO poskytuje svým financovaným obchodníkům osobní mentoring zaměřený na individuální potřeby a konkrétní oblasti, v nichž se potřebují zlepšit. Tato individuální podpora od zkušených profesionálů v oblasti obchodování může být neocenitelná při pomoci obchodníkům překonávat problémy, zdokonalovat jejich strategie a dosahovat stálé ziskovosti.

Podpora komunity

Společnost FTMO vybudovala silnou komunitu obchodníků, která podporuje prostředí spolupráce, v němž mohou obchodníci sdílet své zkušenosti, postřehy a nápady. Komunita je aktivní na různých platformách sociálních médií, včetně Facebooku, Twitteru a Instagramu. Existují také specializovaná diskusní fóra, kde mohou obchodníci komunikovat mezi sebou a s týmem FTMO.

Tento pocit kamarádství mezi obchodníky FTMO jim nejen pomáhá učit se ze zkušeností ostatních, ale také nabízí emocionální podporu během vzestupů a pádů v obchodování.

Výhody a nevýhody

Jednou ze silných stránek společnosti je, že vždy nabízí nejlepší obchodní podmínky. Prostřednictvím řešení FTMO je k dispozici celá řada aktiv s nízkými poplatky a spready. Nejsou zde žádné skryté poplatky ani opakující se poplatky, což je velmi osvěžující. Místo toho stačí zaplatit jednorázově a až budete mít první rozdělení zisku s FTMO, vrátí vám počáteční poplatek!

Jedinou nevýhodou, která zřejmě některé obchodníky odrazuje, je dvoufázový proces hodnocení. Dvoufázový proces zabere více času než u některých jiných obchodních firem. Přesto je velmi přímočarý a jakmile se stanete fundovaným obchodníkem, ztracený čas bude zapomenut spolu s dosaženými zisky!

Klady

 • Velký výběr obchodovatelných kryptoměn a fiat měn.
 • Podíl 90 % na zisku s podílem na příjmech.
 • Obchodujete za prop trading firmu, aniž byste riskovali vlastní kapitál.
 • Vratný poplatek po skončení fáze vyhodnocování.
 • Získejte podporu a vzdělání, které potřebujete na své obchodní cestě.

Nevýhody

 • Investoři musí absolvovat dvě ověřovací fáze.
 • Nevhodné pro investování do akcií a derivátů.

Poplatky a plán škálování

Poplatky se pohybují od 155 euro za challenge pro získání 10tisícového EUR účtu do 1080 euro za challenge pro získání 200tisícového EUR účtu. Obchodovat můžete měnové páry (jako je eurodolar), komodity, indexy (DAX, index S&P 500) nebo dlluhopisy. Zisky můžete vybírat buďto tradičním bankovním převodem, pomocí služby Skrill nebo v digitálních měnách. Rozdělení zisku se provádí na měsíční bázi.

Plán škálování nabízí obchodníkům možnost postupně zvyšovat zůstatek na účtu a rizikové parametry v průběhu času. Splněním specifických kritérií způsobilosti mohou obchodníci systematicky a kontrolovaně zvyšovat svůj účet, což podporuje konzistentnost a řízení rizik. Je však důležité si uvědomit, že vysoké výnosy nejsou zaručeny a obchodování je ze své podstaty rizikové.

Zásady zvyšování a cíle obchodování:

Obchodníci si mohou vybrat mezi dvěma typy účtů: Standardní a Agresivní. Každý typ účtu má své vlastní požadavky na maximální denní ztrátu a minimální vlastní kapitál.

Standardní účet:

Maximální denní ztráta: 5 % počátečního zůstatku

Minimální vlastní kapitál: 10 % počátečního zůstatku

Agresivní účet:

Maximální denní ztráta: 10 % počátečního zůstatku

Minimální vlastní kapitál: 20 % počátečního zůstatku

Kritéria způsobilosti a navýšení kapitálu:

Přírůstky kapitálu na účtech FTMO se provádějí ve čtyřměsíčních cyklech. Aby měli obchodníci nárok na navýšení kapitálu, musí během čtyř po sobě jdoucích měsíčních cyklů dosáhnout alespoň 10 % čistého zisku (20 % u agresivního účtu). Kromě toho musí obchodníci během čtyřměsíčního období realizovat alespoň dvě výplaty. Je nezbytné, aby zůstatek na účtu zůstal v době navýšení nad počátečním zůstatkem účtu (v zisku).

Způsobilost je automaticky vyhodnocována a pokrok je obchodníkům FTMO zobrazen při každém rozdělení zisku. Pokud jsou požadavky splněny, mohou obchodníci během procesu výplaty potvrdit své přání škálovat svůj účet a pro další obchodní období jim bude přidělen nový, škálovaný účet.

Poměr rozdělení zisku a maximální limity:

Obchodníci FTMO s plánem škálování získávají vylepšený poměr rozdělení zisku 90/10. Tento zvýšený poměr se vztahuje pouze na nově škálované účty, nikoli na sloučené účty, které již byly škálovány. Maximální limit pro navýšení účtu je 2 miliony dolarů na obchodníka (1 milion dolarů pro agresivní účty).

DAX RoboMarkets Eurodolar Komodity
Lynx broker
Purple Trading
DAX XTB Eurodolar

FTMO recenze – Shrnutí

Na základě naší komplexní recenze FTMO vystupuje jako špičková proprietární obchodní firma, která nabízí jedinečnou příležitost pro zkušené a kvalifikované obchodníky spravovat značný kapitál bez rizika vlastních prostředků. Dvoustupňový proces hodnocení platformy je sice časově náročný, ale je navržen tak, aby zajistil, že přístup ke kapitálu FTMO získají pouze ti nejdisciplinovanější a nejdůslednější obchodníci.

✅ Jméno prop trading firmy FTMO
✅ Česká podpora Ano
✅ Demo účet Ano
✅ Sídlo Praha, Česká republika
✅ Cena za challenge od 155 EUR
✅ Frekvence výplat měsíční
✅ Metody výběru bankovní převod, Skrill, digitální měny
✅ Obchodované trhy forex, komodity, indexy, kryptoměny, akcie, dluhopisy
✅ Počet ověřovacích fází 2
✅ Rozdělení zisku až 90% podíl na zisku pro tradera

Velkorysá struktura podílu na zisku spolu s vrácením počátečního poplatku po prvním rozdělení zisku činí z FTMO atraktivní volbu pro obchodníky, kteří chtějí posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Kromě toho vzdělávací zdroje, výkonnostní koučink a silná podpora komunity poskytované společností FTMO zajišťují, že obchodníci mají k dispozici potřebné nástroje a zdroje, aby uspěli v konkurenčním světě obchodování.

Celkově je FTMO slibnou volbou pro zkušené obchodníky, kteří chtějí postoupit ve své kariéře, a nabízí náročné, ale přesto odměňující prostředí pro ty, kteří mohou prokázat své obchodní dovednosti a důslednost. Klikněte zde a začněte svou obchodní cestu ještě dnes.

Často kladené otázky

Jak se stát traderem v FTMO?

Prostřednictvím dvoufázového ověřovacího procesu můžete získat status FTMO Tradera. V prvním kroku, FTMO Challenge, obchodujete na demo účtu s pravidly FTMO. Úspěšné dokončení vás přesune do druhé fáze, verifikace, kde opět ověříte svou výkonnost. Po úspěšném dokončení procesu můžete uzavřít smlouvu o FTMO accountu, podléhající interním pravidlům. Uchazeči musí být bez záznamu v trestním rejstříku a nesmí figurovat na sankčních seznamem.

 

Jak dlouho trvá úspěšné absolvování výzvy?

Pro úspěšné absolvování FTMO Challenge je nutné obchodovat alespoň 4 obchodní dny, které nemusí následovat po sobě. Stejně tak, pro splnění verifikace jsou vyžadováno alespoň 4 obchodní dny, které nemusí být kontinuální. Jakmile dodržíte všechna 4 pravidla obchodování a vaše transakce budou úspěšně zkontrolovány, můžete ihned postoupit do další fáze. Celkově můžete získat svůj FTMO account během 8 obchodních dnů.

 

Kdo se může stát traderem pro FTMO?

Až na níže uvedené výjimky jsou klienti z celého světa vítáni bez nutnosti dalších odborných kvalifikací. Minimální věk klienta musí být vždy alespoň 18 let. Pokud má obchodník dovednosti pro ziskové obchodování a správné řízení rizik, je ideálním kandidátem.

Vzhledem k regulativním změnám a obchodním rozhodnutím založeným na řízení rizik FTMO nepřijímá nové klienty v Indonéské republice, Běloruské republice, Ruské federaci a Indii. Toto omezení se vztahuje pouze na rezidenty těchto zemí, nikoli na indické/ruské/běloruské/indonéské občany, kteří pobývají v zahraničí a mohou předložit doklad o svém aktuálním bydlišti.

Na kterých obchodních platformách lze obchodovat?

Můžete si vybrat ze 3 známých obchodních platforem – MetaTrader 4, MetaTrader 5 a cTrader.

Jaká je právní úprava vztahu mezi FTMO a jejich tradery?

Právní vztah mezi FTMO a traderem obchodujícím pro FTMO je postaven na smlouv, která se podepíše po úspěšném dokončení 2 fází – výzvy a verifikace. Tato smlouva je právně závazným dokumentem, který definuje povinnosti a práva obou stran.

Proč by měla tradera zajímat možnost obchodování pro FTMO?

Obchodník po úspěšném absolvování procesu výzvy a verifikace může využívat obchodní kapitál společnosti, který dle nastavené výzvy může být různě velký. Dále je zde pak velká komunita traderů, se kterou může sdílet nápady a metody obchodování a v neposlední řadě FTMO nabízí mnoho vzdělávacích materiálů.

Jak si lze objednat FTMO výzvu?

Pro objednání nové FTMO Challenge můžete přejít na následující odkaz: https://trader.ftmo.com/start-challenge. Na této stránce budete mít možnost nastavit všechny parametry FTMO Challenge podle vašich preferencí. Poté stačí dokončit objednávku, a budete přesměrováni na stránku s platebními možnostmi.

Proč vybírá FTMO poplatek?

Poplatek slouží na pokrytí nákladů spojených s aplikacemi jako je statistická aplikace, obchodní deník apod.

Poplatek je nicméně vratný s prvním rozdělením zisku z FTMO Accountu.

K čemu slouží Free Trial?

Díky Free Trial verzi si můžete vyzkoušet zkrácenou verzi FTMO výzvy. Slouží tak novým obchodníkům k vyzkoušení systému a obchodních pravidel FTMO.

4.8/5 - (31 hlasů)