DERIVÁTY

Finanční deriváty jsou komplexní finanční nástroje, jejichž hodnota se odvozuje od jiného tzv. podkladového aktiva, jako jsou např. akcie, dluhopisy, komodity, měny apod.

Obchodovat DERIVÁTY

DERIVÁTY – Co jsou to deriváty? Kde a jak je obchodovat? Kde se inspirovat.

  • XTB 89% 89%
  • RoboMarkets 84% 84%
  • InstaForex 81% 81%
  • De Giro 55% 55%
  • ETX Capital 44% 44%
  • Trading 212 35% 35%
  • Capital.com 33% 33%
Deriváty

Finanční deriváty jsou atraktivní z pohledu tradingu z několika důvodů. Především umožňují traderům spekulovat na pohyby cen různých aktiv bez potřeby vlastnit samotné aktivum. To umožňuje spekulovat jak na růst tak pokles cen daných trhů a rozšiřuje obchodní možnosti tradera. Je zde však důležité zmínit, že při obchodování existují rizika a že by mohlo dojít ke ztrátám, pokud obchodníci neznají dobře brokera nebo nástroj, se kterým se rozhodli obchodovat.

Dalším lákadlem je využití finanční páky. Deriváty umožňují obchodníkům obchodovat s větším objemem, než by byli schopni pokrýt svým kapitálem. To zvyšuje potenciál zisku, ale také zvyšuje riziko ztrát. Pákový efekt je často lákavý pro krátkodobé strategie.

Deriváty jsou využívány také ke zvládání rizika, k tvorbě investičních strategií a také ke spekulacím. Nicméně je důležité mít na paměti, že obchodování s deriváty je rizikové a vyžaduje určitou míru znalostí a zkušeností.

Optimální broker

Nejvhodnějším brokerem pro obchodování DERIVÁTŮ se dle názoru TestedBrokers.com jeví broker XTB, který získal v našem hodnocení 89 %.

Obsah článku o Derivátech

1. Co jsou to deriváty?

2. Jaké je pozadí obchodování derivátů?

3. Historie derivátů

4. Co stojí za jejich atraktivitou?

5. Deriváty – Kde je lze obchodovat?

6. Jakou strategii použít k obchodování derivátů?

7. Co ovlivňuje cenu derivátů?

8. Kde je lze obchodovat jako rozdílové smlouvy?

Co jsou to deriváty?

Finanční deriváty jsou kontrakty, jejichž hodnota vychází z jiného aktiva, nazývaného “podkladové” nebo “podkladové aktivum”. Toto aktivum může být cokoli od akcií přes komodity až po měny. Deriváty umožňují investorům spekulovat na budoucí pohyby cen podkladového aktiva bez nutnosti vlastnit toto aktivum.

Existuje několik typů finančních derivátů. Jedním z nich jsou termínové kontrakty, známé také jako futures, které zavazují k nákupu nebo prodeji určitého množství podkladového aktiva za pevně stanovenou cenu v budoucnu. Podobným instrumentem jsou opce. Ty naopak dávají držitelům právo, ale ne povinnost, nakoupit či prodat underlying aktivum za stanovenou cenu do určitého data.

Deriváty

Jaké je pozadí obchodování derivátů?

Díky derivátům mohou obchodníci snadno diversifikovat svá portfolia, aniž by museli vlastnit fyzická aktiva. Tímto způsobem mohou efektivněji přistupovat k různým trhům a sektorům. Kromě toho mohou deriváty sloužit i jako nástroj zajištění, což pomáhá investorům a firmám chránit se před nepříznivými pohyby cen.

V neposlední řadě jsou deriváty vhodné pro krátkodobé obchodování. Rychlé pohyby cen v krátkém časovém horizontu mohou být využity k rychlým ziskům. Nicméně je důležité mít na paměti, že deriváty jsou výrazně rizikové nástroje. Je nutné mít dobrou strategii, znalosti o trhu a přiměřený přístup k riziku, abyste mohli úspěšně obchodovat s deriváty.

DAX RoboMarkets Eurodolar
DAX Lynx broker Eurodolar Komodity Deriváty
DAX Purple Trading Eurodolar Deriváty
DAX XTB

Historie derivátů

Historie finančních derivátů sahá až do starověkého Říma, kdy obchodníci uzavírali smlouvy na budoucí dodávky zemědělských produktů. První systematický vývoj moderních derivátů však začal v 19. a 20. století s rozvojem komoditních trhů. V roce 1848 byla v Chicagu založena Chicagská burza (Chicago Board of Trade), kde byly obchodovány první termínové kontrakty na zemědělské produkty, jako je kukuřice a pšenice. Tímto se vytvořil základ pro budoucí derivátové trhy.

S nástupem finančních derivátů, zejména opcí, se začaly rozvíjet nové strategie zajištění rizika a investice. Ve 20. století se rozšířily další druhy derivátů, včetně termínových smluv na akcie a indexy. S rozvojem počítačových technologií a komunikace se začaly deriváty obchodovat elektronicky, což značně zrychlilo proces obchodování a umožnilo širší účast investorů z celého světa. Navzdory svým přínosům však deriváty také hrály roli ve finanční krizi v roce 2008, což vyvolalo diskuse o regulaci těchto nástrojů. Dnes jsou deriváty důležitou součástí globálních finančních trhů a slouží různým účelům, od zajištění rizika po spekulativní obchodování.

Co stojí za jejich atraktivitou?

Atraktivita finančních derivátů spočívá v několika klíčových faktorech, které je činí důležitým nástrojem pro investory a obchodníky na finančních trzích. Prvním z těchto faktorů je možnost zajištění proti rizikům. Finanční deriváty umožňují investorům chránit své investice před nepředvídatelnými výkyvy cen aktiv. Tímto způsobem mohou firmy i jednotlivci minimalizovat vliv nepříznivých tržních pohybů na své portfolia a zajistit si stabilní finanční pozici. Dále deriváty umožňují spekulaci na růst nebo pokles cen různých aktiv, což otevírá možnosti pro výnosné obchodování na základě predikce tržních trendů. To může přilákat obchodníky toužící po rychlých ziscích. Nicméně obchodník, když obchoduje musí počítat i s možností kapitálové ztráty.

Dalším aspektem atraktivity finančních derivátů je zvýšená likvidita a flexibilita. Deriváty jsou často obchodovány na speciálních burzách a trzích, kde se nachází velké množství kupujících a prodávajících. Díky této likviditě mohou investoři snadno nakupovat a prodávat deriváty bez výrazných vlivů na cenu. Flexibilita spočívá v tom, že deriváty umožňují vytvářet různé strategie, které odpovídají individuálním investičním cílům a názorům na trh. 

Deriváty – Kde je lze obchodovat?

Deriváty lze obchodovat na specializovaných burzách, kde platí přísná pravidla a regulace. Mnoho akciových opcí a futures se obchoduje na burzách jako CME, CBOE, Eurex nebo Osaka Exchange. Některé komplexnější deriváty se obchodují mimo burzy na OTC trzích, kde se dohodne obchod mezi dvěma stranami. Elektronické obchodní platformy jsou stále populárnějším způsobem obchodování a umožňují přístup k různým derivátům online. Komoditní deriváty se často obchodují na komoditních trzích a měnové deriváty na měnových trzích. Při obchodování s deriváty je důležité mít hlubší znalost trhu a rizik spojených s těmito nástroji. 

Jakou strategii použít k obchodování derivátů?

Různé strategie pro obchodování derivátů zahrnují spekulaci na změny ceny, hedging (zajišťování) portfolia, spread obchodování, arbitráž, strategie s opčními kontrakty, algoritmické obchodování, využívání pákového efektu, volatilitní přístupy a generování příjmů z prodeje derivátů. Při výběru strategie je klíčové zvážit vlastní cíle, toleranci k riziku a hlubší znalost trhu. Je důležité si uvědomit, že volba konkrétní strategie pro obchodování derivátů by měla být pečlivě promyšlená a informovaná. Rovněž je nutné mít jasný plán správy rizik, protože obchodování derivátů může vést k výrazným ztrátám stejně jako k ziskům, a tak je klíčové udržovat rozvážený a kontrolovaný přístup.

DAX RoboMarkets Eurodolar Komodity
Lynx broker
Purple Trading
DAX XTB Eurodolar

Co ovlivňuje jejich cenu?

Cenu derivátů ovlivňuje několik faktorů, včetně aktuální ceny podkladového aktiva, očekávané volatility trhu, časového horizontu do expirace, úrokových sazeb, makroekonomických událostí, geopolitických faktorů a poptávky a nabídky na trhu. Tyto proměnné spolu interagují a určují cenové pohyby derivátů.

Dále je důležité zmínit, že sentiment investičních účastníků a jejich reakce na aktuální události, jako jsou zprávy o hospodářském vývoji, politické události nebo výsledky společností, mohou také významně ovlivnit cenu derivátů. Vývoj tržní likvidity, tedy dostupnost obchodních příležitostí, rovněž hraje klíčovou roli při formování cen derivátů. V neposlední řadě i vnější faktory, jako je globální ekonomický vývoj a změny v měnových kurzech, mohou mít vliv na ceny derivátů, zejména pokud jsou spojeny s aktivy obchodovanými na mezinárodní úrovni.

Kde obchodovat deriváty jako rozdílové smlouvy?

Populární deriváty ve formě CFD můžete obchodovat na různých online obchodních platformách a u brokerů. Mezi ně patří akcie, indexy (např. S&P 500), komodity (zlato, ropa), měnové páry (EUR/USD), kryptoměny (Bitcoin), státní dluhopisy a úrokové sazby, a také ETF, které odrážejí výkonnost různých indexů nebo odvětví. Je důležité vybrat si důvěryhodnou platformu a mít obchodní plán, který zahrnuje správu rizika.

 

Při výběru platformy pro obchodování rozdílových smluv je klíčové zohlednit aspekty jako regulace, náklady na obchodování (spready a poplatky), dostupnost aktiv a obchodní nástroje. Některé platformy také mohou nabízet edukativní materiály a analytické nástroje, které vám pomohou lépe porozumět trhu a událostem, které mohou ovlivnit ceny derivátů. Před zahájením obchodování je nezbytné seznámit se s charakteristikami každého derivátu a získat dostatečnou znalost o rizicích a potenciálních odměnách.

Často kladené otázky

Co jsou to deriváty a jaký je jejich význam pro trading?

Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od jiného finačního aktiva. Jsou klíčové pro trading z důvodu spekulace na cenové změny, zajišťování proti rizikům, diverzifikace portfolia, možnosti pákového efektu a přístupu k různým trhům. Deriváty poskytují širokou škálu strategií, ale vyžadují hlubší znalost a řízení rizika.

Jaké nástroje mohu použít pro obchodování derivátů?

Deriváty samy jsou obchodní nástroje, díky nimž můžete obchodovat různá podkladová aktiva za použití finanční páky, různě termínované apod.

Jaké jsou nejlepší strategie pro trading derivátů?

Každému investorovi či traderovi může sedět jiný typ obchodní strategie. Deriváty jako finanční nástroje jsou určeny pro spíše pokročilejší obchodníky, kterým nevyhovuje obchodování originálních trhů podkladových aktiv a potřebují zde mít k dispozici další atributy, jako jsou finanční páka nebo termínovatelnost.

Jaký je vliv ekonomických událostí na deriváty?

Tak jako i na ostatní trhy, mají některé významnější ekonomické události značný vliv na ceny různých derivátů.

Centrální banky rozhodnutím o úrokových sazbách mohou ovlivnit ceny dluhopisů, měn a komoditních futures. Další faktory, jako jsou politické události nebo geopolitické napětí, mohou způsobit výrazné pohyby cen a volatility na trhu, což může zasáhnout deriváty.

Jak mohu sledovat a analyzovat grafy derivátů?

Pro sledování grafů derivátů využívají obchodníci zpravidla platforem, které jim zdarma poskytuje jejich broker. Existují však i placené verze více profesionálních řešení, které můžete jako sofistikovaní obchodníci využít ve svůj prospěch.

Jak mohu minimalizovat riziko při obchodování derivátů?

Abyste mitigovali rizika plynoucí z obchodování a spekulací na derivátových trzích, měli byste mít propracovaný obchodní plán, vést si obchodní deník a nezapomínat implementovat do svého tradingu zásady risk a money managementu.

Kdy jsou nejlepší časy pro obchodování derivátů?

Zde do značné míry závisí na druhu daného derivátů, tedy konkrétně jeho podkladového aktiva. Obecně se dá říci, že pokud obchodujete derivát, který je spjatý s americký trhem, jsou nejlepší hodiny k obchodování mezi 14:00 a 22:00, tedy v regulérních obchodních hodinách. To samé platí pro evropské trhy a obchodní hodiny evropského finančního centra v Londýně, které jsou od 9:00 do 17:00 SEČ. 

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se obchodníci derivátů dopouštějí?

Tak jako u obchodování na ostatních trzích jde o kombinaci strachu, chamtivosti a nedostatečného plánování obchodních dní, jejich zaznamenávaní a zpětné analýzy.

4.9/5 - (114 hlasů)