Challenge

Tzv. challenge se týká procesu hodnocení, který musí obchodníci podstoupit, aby se stali plnohodnotnými obchodníky s cennými papíry. Poplatek, který obchodníci zaplatí za přijetí této challenge, bude úměrný výši kapitálu, který bude moct trader v případě úspěchu spravovat.

Vyzkoušet challenge

Challenge – Co je to challenge? Kde ji zkusit?

 • FTMO 98% 98%
 • FX2 Funding 83% 83%
 • Surgetrader 75% 75%
 • The Trading Pit (TTP) 60% 60%
 • Fidelcrest 59% 59%
 • TopStepTrader 55% 55%
 • LuxTradingFirm 53% 53%
challenge

Challenge si v posledních letech získaly velkou pozornost a začínající obchodníci touží prokázat své schopnosti a získat finanční prostředky. Aby se jim to však podařilo, musí projít hodnotícími úkoly, které stanovují tzv. proprietary trading firmy.

Challenge stanovené tzv. proprietary firmou (zkráceně prop firmou) vyžadují, aby obchodníci prokázali své schopnosti a dosahovali konzistentních zisků, spravovali finanční prostředky a dále udržovali svou obchodní činnost v předem stanovených mezích maximálních propadů kapitálu a ztrát. Parametry challenge se mohou lišit a faktory, jako jsou minimální/maximální počet obchodních dnů, velikost pozic, délka obchodování a obchodní strategie, se u nabídek jednotlivých prop firem liší.

Hlavním účelem těchto challengí je identifikovat zkušené obchodníky, kteří mají potenciál uspět a efektivně řídit své obchody, a tím se kvalifikovat pro financovaný obchodní účet. Vzhledem k tomu, že prop firmy nemohou financovat každého obchodníka, který se přihlásí do jejich programu, a to z důvodu přirozených finančních rizik, jsou tyto hodnotící challenge důležité pro rozlišení ziskových a nadějných obchodníků od těch, kteří nemusí být dostatečně kvalifikovaní, aby zvládli odpovědnost spojenou s obchodováním kapitálu firmy. Tento náročný hodnotící proces umožňuje prop firmám vytvořit portfolio schopných a kvalifikovaných obchodníků. 

Optimální prop firma

Nejvhodnějším proprietary trading společností se dle názoru TestedBrokers.com jeví FTMO, která získala v našem hodnocení 98 %.

Challenge – obsah článku

1. Co je to challenge?

2. Výhody účasti v challengi

3. Jaké bývají podmínky a kritéria

4. Jak vybrat správnou prop firmu?

5. Pro koho je challenge vhodná?

6. Vzdělávání v rámci challenge

7. Komunita traderů

Co je to challenge?

Jedná se o velmi důkladný a robustní proces hodnocení, jehož cílem je posoudit obchodní schopnosti a schopnosti řízení rizik těch obchodníků, kteří chtějí usilovat o obchodování s kapitálem tzv. prop firmy. V rámci challenge se klade důraz na to, aby obchodník udržel svou ziskovost po určitou dobu bez větších výkyvů svého obchodního kapitálu.

Poté, co se ověří, že obchodník zvládá jak svou obchodní strategii, tak i řízení rizik a zamezení výraznějších propadům kapitálu, získá od prop firmy účet s reálnými penězi. O zisk z obchodování tohoto nově nabytého kapitálu se rozdělí prop firma s obchodníkem v předem stanoveném poměru.

challenge

Výhody účasti v challengi

Účast v challengi nabízí obchodníkům několik výhod. Za prvé, slouží jako vynikající prostředí pro zdokonalení obchodních dovedností, kde mohou tradeři testovat své strategie a obchodní přístupy na demo účtech. Za druhé, umožňuje jim přístup k většímu kapitálu, což znamená možnost otevírat větší pozice a dosáhnout vyšších zisků. Třetí výhodou je potenciál dosažení vyšších zisků díky efektivnímu řízení rizik.

Prop firmy také poskytují sociální platformu, kde obchodníci mohou komunikovat se zkušenými kolegy a získávat cenné znalosti a společně sdílet své zkušenosti z trhu. Dále, challenge prop firmy simulují reálné tržní podmínky, což obchodníkům poskytuje živé zkušenosti. Kromě toho jsou obchodníci chráněni před plným rozsahem rizika a mají možnost soustředit se na své strategie. Nakonec, účast v challengi prop firmy umožňuje budovat network s dalšími profesionály v oboru, což může vést k vzájemně výhodné spolupráci a sdílení znalostí.

 

DAX Eurodolar Komodity Deriváty CFD Ropa challenge
DAX Lynx broker Eurodolar Komodity Deriváty
DAX Purple Trading Eurodolar Deriváty
XTB recenze CFD Ropa challenge

Jaké bývají podmínky a kritéria

V prop firmách, které nabízejí tradingové challenge, existuje několik důležitých aspektů, na které by obchodníci měli brát ohled. Za prvé, limity čerpání jsou zásadní pro udržení obchodníka pod kontrolou a rozhodují o jeho schopnosti řídit riziko, přičemž je důležité pochopit, zda jsou vyjádřeny relativně k zůstatku na účtu nebo jako absolutní hodnoty. Dále, obchodníci musí důkladně pochopit pravidla týkající se algoritmického obchodování, zejména pokud chtějí využívat tradingové roboty (EA) nebo tzv. copy trading, protože některé prop firmy to mohou omezeními regulovat.

Kritéria pro získání financování se liší mezi různými prop firmami a mohou zahrnovat nejen hrubý zisk, ale také konzistenci, výnosy přizpůsobené riziku a další faktory, takže obchodníci musí být obeznámeni s tím, jak daná firma hodnotí účastníky challenge. Existují také další pravidla, jako omezení držení pozic přes víkend, velikost lotů a požadavky na konzistentní obchodní aktivitu, která musí být dodržována.

Důležité je také efektivní řízení rizik, což je výrazně zdůrazněno v prop firmách, a obchodníci by měli prokázat schopnost kontrolovat ztráty a zachovat svůj kapitál. Konečně, obchodníci by měli zkoumat proces financování a možnosti škálování, které mohou využít po úspěšném absolvování výzvy, aby lépe naplánovali své obchodní strategie.

Jak vybrat správnou prop firmu?

Obchodujete CFD nebo radši spotové trhy či deriváty vašich oblíbených trhů?  Před přijetím challenge od prop firmy je důležité provést důkladný průzkum a najít firmu, která odpovídá vašim obchodním cílům a úrovni dovedností. Zároveň je třeba zvážit, jaký typ obchodování je v rámci challenge povolen, a zda to odpovídá vašemu obchodnímu stylu. Důkladné pochopení hodnotícího procesu a požadavků je klíčové, protože mohou ovlivnit vaše obchodní strategie. Nezapomeňte také zohlednit poplatky a náklady spojené s challengí, a hledat firmu s dobrou pověstí a důvěryhodností. Podpora a dostupné zdroje jsou také důležité, a neopomeňte také zhodnotit možnosti růstu a pokroku v rámci prop firmy, zejména pokud se jedná o cestu k financovanému účtu a škálování vašeho tradingu.

Pro koho je challenge vhodná?

Challenge je vhodná pro širokou škálu obchodníků, kteří hledají podporu a příležitosti ke zlepšení svého obchodního výkonu. Tato možnost oslovuje několik konkrétních skupin:

Obchodníci s nedostatečnou kapitalizací: Pokud máte malý obchodní účet a nedostatek kapitálu na efektivní obchodování, challenge vám umožní obchodovat s účtem s vyšším obchodním kapitálem, což vám dává větší prostor k růstu a snižuje riziko nedostatečné kapitalizace.

Obchodníci trpící psychologickým tlakem: Obchodování může být stresující a psychicky náročné. Možnost konzultací s tzv. výkonnostním koučem (kterého některé prop firmy v rámci svých služeb nabízejí) může pomoci lépe zvládat tlak a emocionální aspekty obchodování.

Obchodníci toužící po disciplíně: Tato možnost vyžaduje, aby obchodníci dodržovali určitá pravidla a disciplínu při obchodování. Toto může pomoci zabránit chybám, jako je přehnané obchodování, a naučit vás lépe řídit riziko.

Obchodníci hledající růst účtu: Challenge nabízí možnost růstu účtu až do výše 90 % podílu na zisku. To znamená, že pokud jste konzistentní a úspěšní, váš účet může růst a zároveň budete dostávat pravidelnou výplatu.

Obchodníci, kteří chtějí získat zpětnou vazbu: Hodnocení obchodních účtů a poskytování podrobné zpětné vazby. Toto je užitečné pro ty, kteří chtějí zlepšit své dovednosti a strategie.

Obchodníci, kteří chtějí využívat inovativní obchodní aplikace: Nabídka přístupu k inovativním obchodním aplikacím, které mohou zvýšit vaši obchodní výhodu a pomoci vám dosáhnout lepších výsledků.

Vzdělávání v rámci challenge

Některé prop firmy se zaměřují v rámci svých služeb kromě challenge také na dodatečné vzdělávání traderů v oblasti obchodování na finančních trzích. Toto vzdělávání je vhodné pro širokou škálu obchodníků, bez ohledu na jejich úroveň zkušeností. Je navrženo tak, aby pomohlo obchodníkům lépe porozumět finančním trhům a minimalizovat chyby, které mohou na trzích číhat.

Mezi komplexní vzdělávací materiály, které se běžně nabízí, patří i několik klíčových oblastí:

 • Základy finančních trhů: Seznámení s koncepty a principy finančních trhů, různými typy aktiv (komodity, eurodolar) a rozdíly mezi nimi. Zde se také dozvíte základní informace o konkrétních finančních trzích.
 • Technická analýza: Tato sekce se věnuje technické analýze a pomáhá vám pochopit různé technické nástroje a strategie používané k analýze trhu. Zahrnuje i vzdělávání v oblasti nástrojů, jako jsou formace na svíčkových grafech, support a rezistence, a Fibonacci retracement.
 • Statistická analýza: Zde se dozvíte o důležitosti statistické analýzy v tradingu a jak ji správně používat pro testování obchodních strategií.
 • Fundamentální analýza: Tato část vám poskytne informace o fundamentální analýze a jak sledovat ekonomické zprávy, které mohou ovlivnit trhy.

Celkově je tento druh vzdělávání vhodný pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a vědomosti v oblasti finančního obchodování, ať už jsou začátečníci nebo pokročilí obchodníci.

DAX RoboMarkets Eurodolar Komodity
Lynx broker
Purple Trading
DAX XTB Eurodolar

Komunita traderů

Být součástí komunity traderů na finančních trzích je jedinečným a inspirativním zážitkem. Tato komunita vytváří prostředí, kde se obchodníci mohou vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, nápady a obchodní příležitosti. Je to jako být součástí jedné velké rodiny na jedné palubě, která společně směřuje k úspěchu.

Spolupráce a sdílení informací v komunitě traderů umožňuje každému rychleji růst a rozvíjet své obchodní dovednosti. Zúčastněním se challenge se stanete nejen součástí této rodiny, ale také získáte přístup k mnoha cenným zkušenostem a znalostem ostatních traderů.

Tato jedinečná soudržnost a vzájemná podpora v komunitě traderů umožňuje každému dosahovat svého potenciálu v obchodování na finančních trzích a společně zdolávat výzvy, které obchodování přináší. Každý člen této “rodiny” přispívá svým dílem k celkovému úspěchu, a to je jedna z věcí, které dělají obchodování na finančních trzích tak fascinujícím.

Často kladené otázky

Co je to prop firma?

Proprietary trading firma je společnost, která obchoduje na finančních trzích vlastními finančními prostředky a kapitálem, nikoli na účet klientů. Jejím hlavním cílem je generovat zisky z obchodování na různých aktivách, jako jsou akcie, komodity, forex nebo deriváty. Prostřednictvím challenge nabízí prop firmy možnost stát se fundovaným obchodníkem, který obchoduje pro tuto společnost za podíl na zisku, který často bývá v příznivém poměru pro obchodníka, který challenge splní.

Proč prop firma vybírá poplatek za challenge?

V ceně je zpravidla obsaženo využití všech dodatečných služeb a funkcionalit, jako jsou statistické aplikace, mentoring, vedení obchodního deníku a vyhodnocování procesu verifikace.

Často však bývá tento poplatek vratný po zvládnutí challenge.

Jakou strategii zvolit pro úspěšné absolvování challenge?

Pro úspěšné absolvování challenge u prop tradingové firmy je klíčové zvolit strategii zohledňující konzistenci, rizikový management a omezení leverage. Důkladně prostudujte její pravidla, precizně analyzujte trhy, provádějte backtesting a simulace, a nezapomínejte se stále učit. I dialog s prop firmou může být důležitý, abyste plně rozuměli jejím požadavkům a doporučením.

Na kterých obchodních platformách běžně challenge probíhá?

Výzvy (challenges) prop tradingových firem mohou běžně probíhat na různých obchodních platformách, v závislosti na konkrétní firmě a jejich preferencích. Některé z obchodních platforem, které se často používají, zahrnují MT4, MT5, Interactive Brokers nebo třeba Thinkorswim, a mnoho dalších. Je důležité seznámit se s platformou, kterou daná prop firma používá, a získat s ní zkušenosti, aby bylo možné úspěšně absolvovat výzvu.

Jak dlouho standardně challenge trvá?

Doba trvání standardní výzvy (challenge) u prop tradingových firem může být výrazně variabilní, a to v závislosti na politikách a pravidlech dané firmy. Obvykle se výzvy pohybují od několika týdnů do několika měsíců. Některé firmy mohou nabízet kratší výzvy, zatímco jiné mohou umožňovat delší dobu pro dosažení stanovených cílů. Je důležité důkladně zkontrolovat pravidla a podmínky výzvy u konkrétní prop firmy, abyste znali přesný časový rámec.

S jakou frekvencí výplaty podílu na zisku se lze běžně setkat?

Frekvence výplaty zisku u prop tradingových firem se může lišit v závislosti na firmě a na konkrétní dohodě mezi traderem a firmou. Výplaty mohou být prováděny měsíčně, čtvrtletně nebo dokonce v jiných intervallech. Je běžné, že prop trading firmy mají pevně stanovený časový rámec pro výplaty zisků, ale může se to u jednotlivých prop firem lišit. Je důležité důkladně prozkoumat podmínky a dohody týkající se výplat zisků s konkrétní firmou, se kterou plánujete spolupracovat.

Jaké formy vzdělávání nabízí pro tradery prop firmy?

Prop trading firmy nabízejí různé formy vzdělávání pro tradery, včetně kurzů tradingu, individuálního mentoringu, online materiálů a demo účtů. Vzdělávání má za cíl pomoci traderům rozvíjet dovednosti v oblasti analýzy trhů, strategií a risk managementu. Kromě toho mohou prop firmy poskytovat analýzy trhů, psychologické školení a soutěže, aby podpořily obchodníkův růst a úspěch. Je důležité vybrat si formy vzdělávání, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a cílům.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se obchodníci při challengi dopouštějí?

Během tradingových výzev se tradeři často dopouštějí chyb, včetně nedostatečného risk managementu, nekonzistence ve výkonnosti, nadměrného využívání finančního páky, nedostatečné analýzy trhu, emocionálního obchodování, nesprávné velikosti pozic, a nedodržení pravidel. Pro úspěch v těchto výzvách je klíčové mít jasnou strategii, disciplínu a psychologické řízení, a současně se neustále vzdělávat a dodržovat pravidla stanovená prop trading firmou.

4.9/5 - (86 hlasů)