Index S&P 500

Index S&P 500, je hlavní akciový index nejenom v USA, ale také celosvětově. Jeho vznik se datuje do roku 1923 a zahrnuje 500 největších společností ve Spojených státech amerických.

Obchodovat index S&P500

Akciový Index S&P 500: Kompletní přehled

 • XTB 95% 95%
 • RoboMarkets 90% 90%
 • InstaForex 82% 82%
 • Capital.com 50% 50%
 • ETX Capital 50% 50%
 • Trading 212 50% 50%
 • Lynx 50% 50%
DAX index

Index S&P 500, známý také jako akciový index Standard & Poor’s 500, zaujímá významné postavení jako jeden z nejsledovanějších burzovních indexů na světě. Je tvořen 500 nejvýznamnějšími veřejně obchodovaných společnostmi ve Spojených státech, což z něj činí klíčový barometr ekonomické situace v USA.

Díky své velikosti a jedinečné metodě výpočtu založené na tržní kapitalizaci slouží index S&P jako vysoce spolehlivý ukazatel nejen stavu amerického akciového trhu, ale odráží také širší trendy na světovém trhu.

Na rozdíl od jiných indexů, jako je Dow Jones Industrial Average nebo Nasdaq Composite Index, se složení a váha indexu S&P 500 určují na základě hodnot poskytovaných indexem S&P Dow Jones. To poskytuje indexu rozmanitější uplatnění a odlišuje ho od ostatních indexů.

V rámci tohoto článku se ponoříme do bohaté historie indexu S&P 500, podrobně prozkoumáme jeho historickou výkonnost, různé obchodní strategie přizpůsobené tomuto indexu a poskytneme cenné poznatky o řadě dalších podstatných aspektů, s ním souvisejíc. Na konci tohoto čtení získáte hluboké znalosti o tomto celosvětově nejdůležitějším indexu a jeho významu ve světě financí.

Optimální broker

Nejvhodnějším brokerem pro obchodování indexu S&P 500 se dle názoru TestedBrokers.com jeví broker XTB, který získal v našem hodnocení 95 %.

Obsah článku o indexu S&P 500

 

1. Historie indexu S&P 500

2. Které akcie patří do indexu

3. Kritéria výběru společností zařazených do indexu S&P 500

4. Výkonnost indexu S&P 500

5. Využití indexu S&P 500

6. Faktory ovlivňující vývoj indexu S&P 500

7. Další související indexy

8. Závěrem

Historie indexu S&P 500

Index S&P 500 má svůj původ ve společnosti Standard & Poor’s, významné společnosti pro analýzu finančních trhů, kterou v roce 1860 založil Henry Varnum Poor. Společnost, která byla původně založena za účelem poskytování informací o ekonomické situaci železničních společností, se vyvinula v jednu ze tří největších světových ratingových agentur.

Vznik indexu se datuje do roku 1923, kdy byl představen “Composite Index”, zahrnujíc pouze malý výběr titulů. Postupem času index procházel proměnami. V roce 1941, po fúzi vydavatelství Poor’s Publishing a Standard Statistics, byl index přejmenován na S&P 90.

Později pokračovalo rozšiřování portfolia indexu, kdy se rozrostl na současných 500 společností. Dne 4. března 1957 byl oficiálně založen index S&P 500 se současným počtem firem. Zpočátku byly aktualizace údajů poskytovány každý týden. S rozvojem výpočetní techniky v 60. letech 20. století se však index začal aktualizovat téměř nepřetržitě.

V současné době index komplexně pokrývá přibližně 80 % celého amerického akciového trhu, čímž výrazně překonává starší a známější index Dow, který pokrývá pouze čtvrtinu. Aktuální seznam zahrnutých společností naleznete například zde.

Index S&P 500

Které akcie patří do indexu

Akcie zahrnuté v indexu představují pestrou škálu nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech. Tento index zahrnuje podniky z různých sektorů ekonomiky, jako jsou technologie, zdravotní péče, finance, energetika, zpracovatelský průmysl a další. Některé společnosti nacházející se v indexu patří mezi ikonické, jako giganty Apple, Microsoft a Amazon, finanční instituce jako JPMorgan Chase a Bank of America, farmaceutické společnosti jako Pfizer a Johnson & Johnson, energetické firmy jako ExxonMobil a Chevron, a významné maloobchodníky jako Walmart a The Home Depot. Tyto společnosti, spolu s mnoha dalšími, tvoří komplexní skupinu, která odráží různé aspekty amerického podnikání a ekonomiky.

DAX RoboMarkets
DAX Lynx broker Eurodolar Komodity Deriváty Index S&P 500
InstaForex, Index S&P 500
DAX XTB

Kritéria výběru společností zařazených do indexu S&P 500

Jednotlivé společnosti musí být obchodovány na hlavních amerických burzách, konkrétně na NYSE a NASDAQ, a do akciového indexu jsou zařazovány na základě své tržní kapitalizace. To však neznamená, že do indexu S&P bylo vždy automaticky zařazeno 500 nejhodnotnějších amerických společností. Kromě kapitalizace kladou majitelé indexu při výběru důraz také na rozmanitost jednotlivých hospodářských odvětví, aby index skutečně reprezentoval celé spektrum americké ekonomiky.

V neposlední řadě index ani nemusí reprezentovat společnosti se sídlem v USA! Pokud je významná společnost v rámci určitého odvětví obchodována na newyorské burze a zároveň má významné zastoupení na americkém trhu, pak může být také do indexu zařazena.

Stejně jako v případě indexu Dow Jones je zařazení nebo vyloučení společností určeno nejen pevně stanovenými pravidly, ale také subjektivními faktory, vycházejíc z preferencí vlastníka indexu.

Mezi objektivní kritéria patří např:

 • Tržní kapitalizace nejméně 8,2 miliardy USD
 • Veřejně obchodované akcie musí převažovat nad “uzamčenými” akciemi, tj. akciemi, které nejsou obchodovány na burze (vlastní např. zakladatelé společnosti, vedoucí pracovníci, jiné společnosti, vláda atd.)
 • Minimální měsíční objem 250 000 akcií zobchodovaných v každém ze šesti měsíců předcházejících zařazení společnosti do indexu.

Zohledněním těchto objektivních kritérií spolu se subjektivními faktory se index S&P 500 snaží udržet rozmanitý a reprezentativní výběr významných společností, odrážející přesně výkonnost amerického akciového trhu.

Výkonnost indexu S&P 500

Výpočet přesného průměrného ročního výnosu představuje problém vzhledem k několika faktorům, které je třeba vzít v úvahu. Zaprvé je třeba rozhodnout, zda zohlednit inflaci. Za druhé, rozhodujícím bodem se stává počáteční datum výpočtu – měl by to být rok 1923, kdy index vznikl, nebo rok 1957, kdy se číslo indexu ustálilo? Kromě toho započítání dividendových výnosů a daní vyhodnocení dále komplikuje.

Navzdory těmto složitostem značná většina zdrojů uvádí, že průměrný roční výnos očištěný o inflaci se pohybuje kolem 7 %. To platí bez ohledu na to, zda výpočet začíná ve 20. nebo 50. letech 20. století (s mírně vyšším výnosem, pokud je výchozím bodem 20. století).

Index S&P 500: Historicka vykonnost

Graf: Historický vývoj indexu S&P 500
Zdroj: www.fedprimerate.com

Využití indexu S&P 500

Díky své robustnosti slouží index (někdy označovaný jako “US 500 index”) jako cenné měřítko stavu americké ekonomiky a akciových trhů. Dokonce se tvrdí, že tento index je předstihový ukazatel, protože jeho pohyby mohou ovlivňovat ostatní aktiva a často poskytují vhled do širších trendů.

Historické údaje za mnoho desetiletí navíc umožňují investorům sledovat jeho výkonnost ve srovnání s minulostí pouhým pohledem na dlouhodobý graf.

Ačkoli je index Dow Jones Industrial Average široké veřejnosti známější díky své dlouhé historii a rozsáhlému mediálnímu pokrytí, index S&P 500 je preferován institucionálními investory. Tato preference je dána jeho širokým rozsahem, odvětvovou rozmanitostí a použitou metodou výpočtu.

Mnoho investorů využívá pohybů indexu S&P k investování do finančních produktů, jako jsou ETF (Exchange-Traded Funds) nebo indexové fondy, jako je například fond Vanguard 500. Tyto fondy drží portfolio akcií, kopírující akcie v indexu. Pokud je například některá společnost v indexu nahrazena kvůli špatné výkonnosti, dojde obvykle ke stejné změně i v ETF. Tyto fondy jsou vhodnější pro dlouhodobější investory a jsou dostupné prostřednictvím investičních platforem nebo jako součást akciových podílových fondů.

Spekulantům a obchodníkům slouží kontrakty CFD (Contract for Difference = rozdílové smlouvy) jako nástroj pro investování nebo spekulaci na změny hodnoty indexu S&P. Při použití rozdílových smluv nevlastní investoři žádné skutečné akcie; místo toho spekulují na pohyb ceny indexu prostřednictvím účtu svého makléře. Denní obchodníci často využívají pákový efekt. Ten jim umožňuje „zvětšit“ menší denní pohyby, a používají index jako podkladové aktivum pro denní obchodování. Je však důležité si uvědomit, že tyto finanční deriváty nejsou vhodné pro dlouhodobé investování.

Faktory ovlivňující vývoj indexu S&P 500

Na vývoj cen indexu S&P má vliv několik klíčových základních faktorů, mezi které patří:

 • Zasedání Federálního rezervního systému (Fed) a očekávání úrokových sazeb: Vliv na vývoj indexu mají rozhodnutí přijatá na zasedáních Fedu a jakékoli náznaky potenciálních změn úrokových sazeb. Nižší úrokové sazby často vedou k růstu cen indexu, zatímco očekávání vyšších sazeb může vést k poklesu.
 • Míra inflace: Míra inflace v porovnání s očekáváním trhu je klíčová. Vyšší než očekávaná inflace může způsobit pokles indexu, protože vyvolává obavy ze zpřísnění měnové politiky Fedu zvýšením úrokových sazeb. Naopak nižší než očekávaná inflace může index zvýšit, protože může signalizovat možnost uvolnění měnové politiky Fedu prostřednictvím snížení sazeb.
 • Míra nezaměstnanosti: Vztah mezi mírou nezaměstnanosti a výkonností indexu je složitý. Vyšší než očekávaná míra nezaměstnanosti nemusí vždy znamenat jasný směr budoucích změn úrokových sazeb. Pokud nezaměstnanost klesá, což naznačuje silnou ekonomiku, akciové trhy zpravidla rostou. Pozitivní zprávy z trhu práce však mohou paradoxně způsobit pokles akcií, protože mohou snížit vnímanou potřebu Fedu provádět snižování sazeb za účelem stimulace hospodářského růstu.
 • Mezinárodní napětí a konflikty: Geopolitické události, jako jsou války nebo obchodní spory, mohou mít na index významný vliv. Střety mezi zeměmi a ekonomické soupeření prostřednictvím zavádění cel a obchodních omezení často vedou k poklesu indexu. Na druhé straně rezoluce a dohody, zmírňující napětí, přispívají k růstu indexu.

Tyto faktory spolu s dalšími ekonomickými ukazateli a náladou na trhu společně utvářejí pohyb indexu a ovlivňují jeho vývoj v neustále se měnícím prostředí finančních trhů. Investoři tyto základní faktory pečlivě sledují, aby získali přehled o faktorech, které stojí za výkonností indexu, a mohli se informovaně rozhodovat v rámci svých investičních strategií.

RoboMarkets
Lynx broker
Purple Trading
XTB

Další související indexy

Kromě indexu S&P 500 nabízí Standard & Poor’s několik dalších indexů. Index S&P MidCap 400 představuje středně velké společnosti, zatímco index S&P SmallCap 600 reprezentuje malé americké podniky.

Mohli jste se také setkat s indexem S&P Composite 1500, je důležité si uvědomit, že kombinuje klasické indexy S&P 500, MidCap 400 a SmallCap 600. Tento komplexní index S&P Composite 1500, který je často přehlížen, rozhodně však také stojí za sledování i pro mnoho investorů.

Naproti tomu cenově vážený index Dow Jones je mnohem exkluzivnější a zahrnuje pouze 30 vybraných společností s poněkud libovolnými kritérii výběru. Na opačném konci spektra stojí index Wilshire 5000, jehož cílem je obsáhnout celý americký akciový trh. Snaží se zahrnout veřejně obchodované akcie společností se sídlem ve Spojených státech.

V diskusích o akciových trzích se často objevují “velké tři” indexy jako nejobchodovanější indexy v USA: Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Nasdaq Composite.

Nasdaq je sice stejně jako S&P také vážený podle tržní kapitalizace a zahrnuje společnosti se sídlem mimo USA, ale liší se tím, že je zaměřen především na akcie technologických společností a funguje jako sektorový index. Kromě toho Nasdaq obsahuje více než 3 000 společností zahrnující řadu společností se střední a malou kapitalizací a také začínající společnosti.

Závěrem

V dynamickém světě financí je akciový index Standard & Poor’s 500 neboli S&P 500 základním kamenem globálního akciového trhu. Tento index s bohatou historií sahající až do 20. let 20. století, se vyvinul ve spolehlivý barometr stavu a trendů americké ekonomiky a akciových trhů.

Pochopení úlohy indexu S&P 500 v oblasti investic a spekulací je klíčové jak pro zkušené investory, tak pro nováčky. Jeho pohyby se řídí vlivnými faktory, jako jsou rozhodnutí Fedu, inflace, nezaměstnanost a mezinárodní napětí. Jejich vývoj umožňuje nahlédnout do širšího tržního sentimentu a potenciálních budoucích trendů.

 

Index S&P ztělesňuje nejen finanční ukazatele a dynamiku trhu. Zároveň odráží také ducha inovací, odolnosti a přizpůsobivosti, charakterizující americkou ekonomiku. Ať už je index používán jako nástroj pro dlouhodobé investice, spekulace nebo jako odraz neustále se měnícího tržního prostředí, zůstává nepostradatelným průvodcem na cestě světem financí.

Často kladené otázky

Co je index S&P 500 a jaký je jeho význam?

Index S&P 500, známý také jako akciový index Standard & Poor’s 500, je jeden z nejsledovanějších burzovních indexů na světě. Tento index je tvořen 500 nejvýznamnějšími veřejně obchodovanými společnostmi ve Spojených státech, což z něj činí klíčový barometr ekonomické situace v USA. Díky své velikosti a jedinečné metodě výpočtu založené na tržní kapitalizaci slouží index S&P 500 jako vysoce spolehlivý ukazatel nejen stavu amerického akciového trhu, ale odráží také širší trendy na světovém trhu.

Jak se liší index S&P 500 od jiných burzovních indexů?

Na rozdíl od jiných indexů, jako je Dow Jones Industrial Average nebo Nasdaq Composite Index, se složení a váha indexu S&P 500 určují na základě hodnot poskytovaných indexem S&P Dow Jones. Toto specifické určení složení a váhy poskytuje indexu rozmanitější uplatnění a odlišuje ho od ostatních indexů.

Jaký je původ indexu S&P 500?

Index S&P 500 má svůj původ ve společnosti Standard & Poor’s, významné společnosti pro analýzu finančních trhů, kterou v roce 1860 založil Henry Varnum Poor. Tato společnost byla původně založena za účelem poskytování informací o ekonomické situaci železničních společností a postupem času se vyvinula v jednu ze tří největších světových ratingových agentur.

Jaký podíl amerického akciového trhu pokrývá index S&P 500 v porovnání s indexem Dow?

V současné době pokrývá index komplexně pokrývá přibližně 80 % celého amerického akciového trhu, čímž výrazně překonává starší a známější index Dow, který pokrývá pouze čtvrtinu.

Jaké společnosti jsou v indexu zahrnuty?

Akcie zahrnuté v indexu S&P 500 představují pestrou škálu nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech z různých sektorů ekonomiky, jako jsou technologie, zdravotní péče, finance, energetika a zpracovatelský průmysl. Mezi ikonické společnosti v indexu patří giganty jako Apple, Microsoft a Amazon, finanční instituce jako JPMorgan Chase a Bank of America, farmaceutické společnosti jako Pfizer a Johnson & Johnson, energetické firmy jako ExxonMobil a Chevron, a významné maloobchodníky jako Walmart a The Home Depot.

Jaké finanční produkty umožňují investování do indexu S&P 500?

Mnoho investorů využívá pohybů indexu S&P k investování do finančních produktů, jako jsou ETF (Exchange-Traded Funds) nebo indexové fondy, jako je například fond Vanguard 500. Pro spekulanty a obchodníky slouží kontrakty CFD (Contract for Difference) jako nástroj pro investování nebo spekulaci na změny hodnoty indexu.

Jaké klíčové faktory ovlivňují vývoj cen indexu S&P 500?

Na vývoj cen indexu má vliv několik klíčových základních faktorů, mezi které patří zasedání Federálního rezervního systému (Fed) a očekávání úrokových sazeb, míra inflace, míra nezaměstnanosti a mezinárodní napětí a konflikty. Tyto faktory spolu s dalšími ekonomickými ukazateli a náladou na trhu společně utvářejí trajektorii indexu S&P 500.

4.8/5 - (75 hlasů)