Drawdown

26. 10. 2023

drawdown

Drawdown je jedním z největších problémů pro intradenní obchodníky i investory. Investování na finančních trzích je provázeno různými výkyvy a nejistotou. Jedním z takových výkyvů je drawdown, což je pokles hodnoty investice oproti jejímu historickému maximu. Drawdown je nevyhnutelnou součástí investování a mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou ekonomické události, geopolitické nepokoje nebo změny v tržním sentimentu. Hluboký drawdown, tj. výrazný a prodloužený pokles hodnoty portfolia, může být pro investory stresující a může vyvolat obavy ohledně budoucnosti jejich investic.

Jakým způsobem by měli investoři reagovat na hluboký drawdown? Zde je několik důležitých kroků a strategií, které by mohli zvážit:

Zachovejte klid a rozvahu

Prvním a nejdůležitějším krokem je udržet klid a nepanikařit. Hluboký drawdown může být emocionálně náročný, ale je důležité si uvědomit, že většina trhů má tendenci se s časem zotavovat. Reagovat na paniku a rychle prodat investice může vést k realizaci ztrát a zamezit případnému budoucímu růstu.

Zhodnoťte své investice

V průběhu drawdownu je vhodné pečlivě zhodnotit své investice. Zkuste určit, zda jsou problémy omezeny na konkrétní aktiva nebo se týkají celého portfolia. To vám umožní zjistit, zda byste měli provést nějaké konkrétní změny. Pokud obchodujete komodity, zaměřte se na to, u kterých je vaše úspěšnost vyšší a omezte obchodování těch, kde realizujete často ztráty.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je klíčem k dlouhodobému úspěchu v investování. Pokud máte portfolio složené z různých tříd aktiv a různých investičních nástrojů, může to pomoci minimalizovat riziko v případě drawdownu. Diversifikace může snížit dopad poklesu hodnoty určitých aktiv na celkovou hodnotu portfolia.

Uvažujte o dlouhodobých cílech

Připomeňte si své dlouhodobé investiční cíle a strategii. Hluboký drawdown by neměl ovlivnit vaše dlouhodobé plány. Může to být dokonce příležitostí k nákupu aktiv za nižší ceny a využití budoucího růstu.

Upřednostňujte fundamentální analýzu

V dobách volatilního trhu je důležité upřednostnit fundamentální analýzu nad krátkodobými trendy a sentimentem trhu. Investice na základě fundamentální analýzy mohou poskytnout lepší náhled na dlouhodobý potenciál aktiv.

Neopomíjejte také revizi podmínek vašich brokerských společností a zjistěte, zda by nebyla méně nákladná a efektivnější jiná varianta. Porozhlédněte se na našich stránkách, viz – InstaForex.

Shrnutí

Hluboký drawdown je výzvou pro každého investora, ale správný přístup a strategie mohou pomoci minimalizovat jeho dopad a umožnit dlouhodobý růst portfolia. Důležité je udržet klid, zhodnotit své investice a přizpůsobit svou strategii aktuálním podmínkám na trhu. S pomocí těchto kroků můžete lépe zvládnout období finanční nestability a dosáhnout svých investičních cílů.

Rate this post

Podobné články

Diverzifikace portfolia – Jak se nespálit

Diverzifikace portfolia – Jak se nespálit

Diverzifikace portfolia je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit riziko investic. Nicméně, pokud není správně provedena, může paradoxně vést k nechtěným ztrátám nebo snížení výnosů. Tento příspěvek se zaměří na specifickou oblast diverzifikace - jak se vyhnout...

Aktivní a pasivní investování

Aktivní a pasivní investování

Rozdíly mezi pojmy "aktivní" a "pasivní investování" jsou často diskutovaným tématem mezi investory. Aktivní investování se zaměřuje na aktivní sledování trhu a aktivní výběr investic, zatímco pasivní investování klade důraz na pasivní sledování trhu a dlouhodobý...

Akcie nebo dluhopisy?

Akcie nebo dluhopisy?

Při rozhodování, kam umístit své investiční kapitály, stojí investoři často před dilematem: akcie nebo dluhopisy? Tato otázka není jen prostým výběrem mezi dvěma investičními nástroji, ale spíše hlubokým zamyšlením nad osobními finančními cíli, tolerancí k riziku a...