Jaký je vztah mezi americkým dolarem a komoditními trhy?

23. 9. 2023

Americký dolar a komoditní trhy jsou dva základní prvky globální ekonomiky, které mají hluboký a složitý vztah. V tomto blogovém článku se podíváme na to, jaký vztah mezi nimi existuje a jaký vliv má americký dolar na komodity a naopak.

Co jsou komoditní trhy?

Než se pustíme do analýzy vztahu mezi americkým dolarem a komoditními trhy, pojďme si nejprve objasnit, co jsou komoditní trhy. Komodity jsou suroviny, které mají univerzální hodnotu a jsou standardizované, což znamená, že jsou stejné bez ohledu na jejich původ. Příklady komodit zahrnují trhy jako je ropa, zlato, stříbro, měď, obilí a další.

Jsou místem, kde se tyto suroviny kupují a prodávají. Existují fyzické komoditní trhy, kde se daná komodita skutečně fyzicky dodává, a existují i futures trhy, kde se obchoduje s jejich budoucí dodávkou. Ceny jsou ovlivněny řadou faktorů, včetně nabídky a poptávky, geopolitických událostí a měnových kurzů.

Vztah mezi americkým dolarem a komoditními trhy

Americký dolar je dominantní světovou rezervní měnou a má významný vliv na globální ekonomiku. Proto existuje silný vztah mezi americkým dolarem a komoditními trhy. Zde je několik způsobů, jakým tyto dva prvky spolu interagují:

1. Cena ve vztahu k USD

Hlavním způsobem, jakým americký dolar ovlivňuje komoditní trhy, je jeho vliv na ceny komodit. Jelikož jsou obvykle vyjádřeny v dolarech, pokles hodnoty dolaru může způsobit zvýšení jejich cen a naopak. To může mít významný dopad na země, které jsou významnými vývozci, jako je například Brazílie s kávou nebo Saúdská Arábie s ropou.

2. Inflace a americký dolar

Hodnota amerického dolaru je také ovlivněna inflací v USA. Pokud inflace stoupá, dolar ztrácí na hodnotě, může to vést k růstu cen surovin. Investoři často nakupují na těchto trzích za účelem ochrany proti inflaci, protože mají tendenci si uchovat hodnotu lépe než papírové peníze.

3. Globální ekonomická stabilita

Americký dolar je také vnímán jako bezpečné útočiště v dobách ekonomické nejistoty. To znamená, že v dobách globálních krizí může dolar posílit a způsobit pokles cen na zmiňovaných trzích. Naopak, v dobách růstu a stability může dolar oslabit a podpořit růst cen na těchto trzích.

4. Politické a geopolitické události

Politické a geopolitické události, zejména v oblastech, kde se nacházejí důležité zdroje, mohou mít výrazný vliv na tyto trhy. Například konflikty v blízkosti ropných polí mohou způsobit zvýšení cen ropy.

Závěr

Vztah mezi americkým dolarem a komoditními trhy je složitý a vzájemně ovlivňující. Americký dolar hraje klíčovou roli ve stanovení cen a může být významným faktorem pro investory a země závislé na těchto trzích. Je důležité sledovat jak makroekonomické události, tak i měnové politiky, abyste mohli lépe porozumět, jaký vliv může mít americký dolar na tyto trhy v konkrétním časovém období.

5/5 - (16 hlasů)

Podobné články

Diverzifikace portfolia – Jak se nespálit

Diverzifikace portfolia – Jak se nespálit

Diverzifikace portfolia je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit riziko investic. Nicméně, pokud není správně provedena, může paradoxně vést k nechtěným ztrátám nebo snížení výnosů. Tento příspěvek se zaměří na specifickou oblast diverzifikace - jak se vyhnout...

Aktivní a pasivní investování

Aktivní a pasivní investování

Rozdíly mezi pojmy "aktivní" a "pasivní investování" jsou často diskutovaným tématem mezi investory. Aktivní investování se zaměřuje na aktivní sledování trhu a aktivní výběr investic, zatímco pasivní investování klade důraz na pasivní sledování trhu a dlouhodobý...

Akcie nebo dluhopisy?

Akcie nebo dluhopisy?

Při rozhodování, kam umístit své investiční kapitály, stojí investoři často před dilematem: akcie nebo dluhopisy? Tato otázka není jen prostým výběrem mezi dvěma investičními nástroji, ale spíše hlubokým zamyšlením nad osobními finančními cíli, tolerancí k riziku a...